POSDRU 6.1-ID 147981

  • POSDRU 6.1-ID 147981

Obiectivul general al proiectului este înființarea și dezvoltarea a 12 structuri de economie socială pentru integrarea sau reintegrarea pe piața muncii a persoanelor excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială. Proiectul se va implementa în zonele rurale și urbane ale județelor Olt, Dolj, Argeș, Dâmbovița și București. Se vor crea 7 ateliere de croitorie în zonele rurale ale județelor specificate  (cooperative meșteșugărești) și 5 magazine în respectivele reședințe de județ ce vor  comercializa produse textile, în mare parte realizate în cadrul atelierelor.

Grupul țintă: 84 de femei aflate în situații de risc, din care 15 femei de etnie romă, 15 femei susținătoare de familii monoparentale, 15 femei care au părăsit timpuriu școala și alte 39 de femei din categorii problematice (femei cu calificare neadecvată sau fără experiență pe piața muncii, femei din mediul rural).

BUGET APROBAT:  2.009.118,45 EURO

 

Web: socialfemei.ro

TEXTL