POSDRU 6.1-ID 146932

  • POSDRU 6.1-ID 146932

Obiectivul general al proiectului este înființarea și dezvoltarea a 12 structuri de economie socială pentru integrarea sau reintegrarea pe piața muncii a persoanelor excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială. Proiectul se va implementa in zonele rurale și urbane ale județelor Olt, Dolj, Argeș, Dâmbovița și București. Se vor crea 7 ateliere de ceramică în zonele rurale ale județelor specificate (cooperative meșteșugărești) si 5 magazine în respectivele reședințe de județ ce vor  comercializa produse de artizanat, în mare parte realizate în cadrul atelierelor.

Grupul țintă: 84 de persoane, din care 12 persoane de etnie romă, 36 de persoane care trăiesc din venitul minim garantat și 36 persoane care au părăsit timpuriu școala.

BUGET APROBAT: 2.045.149,95 EURO

Web: socialartiz.ro

Târg de economie socială la Slatina-BY OLT TV SLATINA