DESPRE ECONOMIE SOCIALĂ

LOGO DEFINITIVO CREATOR PORTADA

 

  • Activitatea firmei Creator se dedică, de asemenea economies sociale, promovare și îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile, accesul pe piața muncii în termeni de oportunități egale și ajutor în crearea locurilor de muncă, dezvoltarea serviciilor locale și a economiei sociale.

 

  • Având în vedere acest obiectiv, oferim sprijin (formare, consultanță, consultanță în domeniul antreprenoriatului, identificarea piețelor, dezvoltarea capacității și competențelor în diverse domenii, etc.) pentru crearea de întreprinderi sociale și dezvoltarea celor existente, inclusiv suport financiar de forma grant-urilor sau subvențiilor, indivizilor sau grupurilor dezavantajate.

În acest scop, firma Creator S.C. este autorizată de ANC sa formeze antreprenori sociali (COR 112 032).

SOCIAL ECONOMY

  • De asemenea, oferim formare profesională lucrătorilor care aparțin grupurilor vulnerabile, în special femeilor și tinerilor, persoanelor cu dizabilități, muncitori necalificați și persoane în risc de excludere socială.

 

  • Ajutăm antreprenorii să creeze noi întreprinderi, care să contribuie la îmbunătățirea economiei sociale și să ajute inclusiv la consolidare.